29 juni 2021 / Informatief

PCR-test voor Spanje?

Misschien heb je het al via de media vernomen, maar Spanje eist geen negatieve PCR-test meer als je uit Vlaanderen komt.

Maar hierover is grote onduidelijkheid.  Hoe gaat Spanje dit controleren?  Hoe kan de douane, het luchtvaartpersoneel, de Spaanse autoriteiten controleren of iemand uit Vlaanderen komt?  Het adres van de reiziger staat immers nergens vermeld, noch op het vliegtuigticket, noch op de identiteitskaart.

Busreis:                PCR-test/antigene test, max. 72 uur oud voor aankomst of vaccinatieattest of herstelattest noodzakelijk. We reizen immers door Frankrijk waar dit WEL verplicht is.

Vliegreis:              PCR-test/antigene test, max. 72 uur oud voor aankomst of vaccinatieattest of herstelattest noodzakelijk

Je reist immers niet alleen, maar met een groep.  We moeten AL onze reizigers beschermen
Onze groep is onze bubbel.  Wij kunnen het niet riskeren dat wij jongeren laten vertrekken waarvan wij niet weten dat zij negatief zijn!
Wij willen geen groepsbesmettingen veroorzaken.

Bovendien moet iedereen solidair zijn met elkaar.  Busreizigers die huiswaarts keren moeten voor vertrek uit Spanje ook terug een test afleggen (dit wordt georganiseerd door Jongerentravel), want dit is immers verplicht om door Frankrijk te reizen.  Jij wilt toch niet dat zij pech hebben en positief testen en hierdoor ‘vast’ komen te zitten in Spanje omdat je je niet hebt laten testen!

Maatregelen zijn ook, zoals iedereen ondertussen al ondervonden zal hebben, momentopnames.  Deze kunnen steeds wijzigen!
Schrijf je je niet tijdig in voor een test en Spanje of België veranderen de regels terug, dan kan jij misschien geen test meer aanvragen!

Kortom, reizen in groep is solidair zijn met elkaar.  AL onze reizigers moeten in het bezit zijn één van volgende attesten/certificaten:

  • Certificaat negatieve PCR-test of antigene test, max. 72 uur oud voor aankomst
  • Herstelattest/certificaat*
  • Vaccinatieattest/certificaat*

*Zie voorwaarden EU Digital-certificate (EUDCC), Digitaal EU-covidcertificaat: hoe werkt het?

Wij willen deze zomer gaan voor “chasing dreams”, maar dit kan alleen als wij dit allemaal SAMEN doen!


top